Parhaat lehtitarjoukset

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

LEHTIMAAILMA Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

LEHTIMAAILMA Oy
Peltokylänraitti 8, 00740 HELSINKI. Puh. 045 168 4948

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisteriasioita hoitava henkilö
– Marko Tiainen. Puh. 045 168 4948

3. Rekisterin nimi

Lehtimaailman asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään lehtien tilausten lähettämiseen lehtien kustantajalle / julkaisijalle sekä mahdollisesti reklamaatioiden käsittelyyn, laskutusta myöten. Henkilötiedot menee eteenpäin laskuttajalle sekä tilattavan lehden kustantajalle / julkaisijalle, joka postittaa lehden. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin LEHTIMAAILMA Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

5. Rekisterin tietosisältö

Perustiedot, kuten
– nimi
– yhteystiedot (ml. laskutusyhteystiedot ja muu sähköinen osoitetieto)
– sukupuoli
– asumismuoto

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
– asiakasnumero
– rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot
– tilaustiedot, esimerkiksi tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiotiedot, ilmaislehtien saajien nimi- ja osoitetiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
– suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin, suoramarkkinoinnin kieltokoodit sekä tieto osoitteen saantitavasta

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat LEHTIMAAILMA Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Tietosuojalauseke

LEHTIMAAILMA Oy on sitoutunut suojaamaan verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä. 

Verkkopalveluiden käytöstä havaittuja tietoja
– verkkopalvelun käyttötietoja
(esimerkiksi käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti)
– verkkopalvelun selaustietoja, mainosten näyttötietoja sekä tietoa mainosten klikkaamisesta

2. Kuka voi kerätä tietoja?

LEHTIMAAILMA Oy kerää tietoja verkkopalveluidensa käyttäjistä. Tämän lisäksi google voi kerätä tietoja evästeiden avulla. Käytämme verkkopalveluissamme Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Google Analytics, voi asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä. Tietoja voidaan myös käyttää, jotta voidaan näyttää kävijää todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Lisätietoja Google Analyticsin ehdoista voi lukea täältä.

3. Mihin kerättyjä tietoja voidaan käyttää?

Palveluiden toimittamiseen ja kehittämiseen
Kerättyjen tietojen avulla voimme toimittaa tilauksia ja toteuttaa verkkopalveluita sekä personoida ja kehittää niitä ja niiden käyttökokemusta.

Mainonnan näyttämiseen
Digitaalisen mainonnan näyttämiseen käytetään tietoja, jotta voimme näyttää käyttäjää todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa.

4. Miten kerättyjä tietoja säilytetään ja kuinka kauan?

Kerättyjä tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu mm. palomuurein, salaustekniikoin sekä rajoitetun kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksien avulla.

Kerättyjä tietoja säilytetään vain sen ajan kuin on tarpeen voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi joitakin henkilötietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön vuoksi myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. 

5. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on?

Tietojen tarkastaminen
Käyttäjä on oikeutettu tarkastamaan hänestä talletetut henkilötiedot. Käyttäjä voi myös pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista. Asiakaspalvelumme auttaa, mikäli käyttäjä haluaa tarkastaa tallennetut henkilötietonsa.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen
Käyttäjä voi tyhjentää selaimeensa tallentuneet evästeet selaimen asetuksista. Käyttäjä voi myös kokonaan estää evästeiden tallentumisen selaimelleen selaimen asetuksista.

Mainonnan kohdentamisen estäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää kolmansien osapuolten tekemän mainonnan kohdentaminen verkkokäyttäytymisensä perusteella. Mainonnan kohdentamisen estäminen ei vaikuta näytettyjen mainosten määrään vaan näytettyjen mainosten sisältöön. Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen voi estää täällä.

Sähköisen suoramarkkinoinnin kieltäminen
Käyttäjä voi kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin päivittämällä markkinointilupia.

6. Tietosuojalausekkeen päivittyminen

Kehittäessämme palveluitamme ja lainsäädännön muuttuessa myös tämä tietosuojalauseke saattaa joiltain osin muuttua. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.

7. Laskutus

Kuluttajasuojalain uudistusten myötä 1.10.2023 laskulla maksamisen edellytyksenä on vahva tunnistautuminen. Tunnistaudu verkkopankissasi ja maksa tilaus paperilaskulla. Tilausta ei pysty maksamaan saman tien verkkopankissa.

Veloitamme postitetusta laskusta käsittely- ja postituskulut 4,90 €/lasku. Vaihda paperilasku kätevään ja maksuttomaan e-laskuun. Lähetämme ohjeet maksutavanvaihdosta sähköpostitse kolmen päivän kuluessa tilauksesta.

8. Yhteys
Käyttäjä voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme:
asiakaspalvelu@lehtimaailma.fi
puh. 045 168 4948